Резултат на живо

  • Понеделник 12.09
  • Вторник 13.09
  • Сряда 14.09
  • Четвъртък 15.09
  • Петък 16.09
  • Събота 17.09
  • Неделя 18.09
  • Понеделник 19.09
  • Вторник 20.09
  • Сряда 21.09
  • Четвъртък 22.09
  • Петък 23.09
  • Събота 24.09
  • Неделя 25.09
  • Понеделник 26.09
  • Днес 27.09
  • Сряда 28.09
  • Четвъртък 29.09
  • Петък 30.09
  • Събота 01.10
  • Неделя 02.10
  • Понеделник 03.10
  • Вторник 04.10
  • Сряда 05.10
  • Четвъртък 06.10
  • Петък 07.10
  • Събота 08.10
  • Неделя 09.10
  • Понеделник 10.10
  • Вторник 11.10
  • Сряда 12.10

  Winbet online е регистрирана търговска марка на „Уин Бет Онлайн“ ЕООД (ЕИК: 203294705), чиято дейност като организатор на хазартни игри онлайн подлежи на регулация от Националната агенция за приходите и е лицензирана съгласно Закона за хазарта със следните лицензи: Удостоверение № 000030-7358 от 16.08.2022 г, отразяващо актуалното състояние на лиценз за организиране на игри в игрално казино, издаден с Решение № 000030-6257 от 29.06.2015 г. на ДКХ; Удостоверение № 000030-1750 от 21.02.2022 г., отразяващо актуалното състояние на лиценз за организиране на залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета, издаден с Решение № 00030-8099 от 22.07.2016 г. на ДКХ и Удостоверение № 000030-1749 от 21.02.2022 г., отразяващо актуалното състояние на лиценз за организиране на залагания върху случайни събития и залагания, свързани с познаване на факти, издаден с Решение № 000030-11140 от 29.09.2017 г. на ДКХ.