Парични премии за 100 000 лв. ще бъдат раздадени в GRANDE Bonus играта на избрани игрални зали WINBET в страната на 20 декември, сред клиентите, които са спечелили талони за участие в тегленията на печелившите.

Тегленето ще се проведе точно в 22:30 часа на 20 декември 2021 г. в залите, участващи в GRANDE Bonus играта и ще бъдат раздадени 30 премии по 1000 лв., 10 премии по 2000 лв. и 10 премии по 5000 лв.

За да спечели парична премия, собственикът на печелившия талон трябва да присъства в игрална зала на WINBET, включена в играта. В случай, че отсъства, ще бъде изтеглен следващ талон и така до изтеглянето на талон с присъстващ собственик.

В зависимост от своята игрална активност, клиентите на игралните зали на WINBET печелят талони за участие в разпределението на паричните награди в GRANDE Bonus играта. Различните видове игри в игралните зали WINBET, както и спечелването на mystery bonus и джакпот носят различен брой талони за участие.

Колкото по-голям е броят на спечелените талони за участие, толкова по-голям е шансът за печалба на участниците в тегленията за наградите в GRANDE Bonus играта на игрални зали WINBET.

Талони могат да бъдат печелени до 20:00 ч. на 20 декември 2021 г.

Подробна информация за правилата и условията на играта е налична в игралните зали на WINBET.