Резултат на живо

  • Събота 11.03
  • Неделя 12.03
  • Понеделник 13.03
  • Вторник 14.03
  • Сряда 15.03
  • Четвъртък 16.03
  • Петък 17.03
  • Събота 18.03
  • Неделя 19.03
  • Понеделник 20.03
  • Вторник 21.03
  • Сряда 22.03
  • Четвъртък 23.03
  • Петък 24.03
  • Събота 25.03
  • Днес 26.03
  • Понеделник 27.03
  • Вторник 28.03
  • Сряда 29.03
  • Четвъртък 30.03
  • Петък 31.03
  • Събота 01.04
  • Неделя 02.04
  • Понеделник 03.04
  • Вторник 04.04
  • Сряда 05.04
  • Четвъртък 06.04
  • Петък 07.04
  • Събота 08.04
  • Неделя 09.04
  • Понеделник 10.04

  Winbet online е регистрирана търговска марка на „Уин Бет Онлайн“ ЕООД (ЕИК: 203294705), чиято дейност като организатор на хазартни игри онлайн подлежи на регулация от Националната агенция за приходите и е лицензирана съгласно Закона за хазарта със следните лицензи: Удостоверение № 000030-2124 от 14.03.2023г., отразяващо актуалното състояние на лиценз за организиране на игри в игрално казино, издаден с Решение № 000030-6257 от 29.06.2015 г. на ДКХ; Удостоверение № 000030-1750 от 21.02.2022 г., отразяващо актуалното състояние на лиценз за организиране на залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета, издаден с Решение № 00030-8099 от 22.07.2016 г. на ДКХ и Удостоверение № 000030-1749 от 21.02.2022 г., отразяващо актуалното състояние на лиценз за организиране на залагания върху случайни събития и залагания, свързани с познаване на факти, издаден с Решение № 000030-11140 от 29.09.2017 г. на ДКХ.

  Адрес: България, гр. София п.к. 1799, ж.к. „Младост 2“, ул. „Свети Киприян“, 44 A