Резултат на живо

  • Сряда 16.11
  • Четвъртък 17.11
  • Петък 18.11
  • Събота 19.11
  • Неделя 20.11
  • Понеделник 21.11
  • Вторник 22.11
  • Сряда 23.11
  • Четвъртък 24.11
  • Петък 25.11
  • Събота 26.11
  • Неделя 27.11
  • Понеделник 28.11
  • Вторник 29.11
  • Сряда 30.11
  • Днес 01.12
  • Петък 02.12
  • Събота 03.12
  • Неделя 04.12
  • Понеделник 05.12
  • Вторник 06.12
  • Сряда 07.12
  • Четвъртък 08.12
  • Петък 09.12
  • Събота 10.12
  • Неделя 11.12
  • Понеделник 12.12
  • Вторник 13.12
  • Сряда 14.12
  • Четвъртък 15.12
  • Петък 16.12

  Winbet online е регистрирана търговска марка на „Уин Бет Онлайн“ ЕООД (ЕИК: 203294705), чиято дейност като организатор на хазартни игри онлайн подлежи на регулация от Националната агенция за приходите и е лицензирана съгласно Закона за хазарта със следните лицензи: Удостоверение № 000030-9134 от 26.10.2022г., отразяващо актуалното състояние на лиценз за организиране на игри в игрално казино, издаден с Решение № 000030-6257 от 29.06.2015 г. на ДКХ; Удостоверение № 000030-1750 от 21.02.2022 г., отразяващо актуалното състояние на лиценз за организиране на залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета, издаден с Решение № 00030-8099 от 22.07.2016 г. на ДКХ и Удостоверение № 000030-1749 от 21.02.2022 г., отразяващо актуалното състояние на лиценз за организиране на залагания върху случайни събития и залагания, свързани с познаване на факти, издаден с Решение № 000030-11140 от 29.09.2017 г. на ДКХ.

  Адрес: България, гр. София п.к. 1799, ж.к. „Младост 2“, ул. „Свети Киприян“, 44 A