Резултат на живо

  • Понеделник 25.07
  • Вторник 26.07
  • Сряда 27.07
  • Четвъртък 28.07
  • Петък 29.07
  • Събота 30.07
  • Неделя 31.07
  • Понеделник 01.08
  • Вторник 02.08
  • Сряда 03.08
  • Четвъртък 04.08
  • Петък 05.08
  • Събота 06.08
  • Неделя 07.08
  • Понеделник 08.08
  • Днес 09.08
  • Сряда 10.08
  • Четвъртък 11.08
  • Петък 12.08
  • Събота 13.08
  • Неделя 14.08
  • Понеделник 15.08
  • Вторник 16.08
  • Сряда 17.08
  • Четвъртък 18.08
  • Петък 19.08
  • Събота 20.08
  • Неделя 21.08
  • Понеделник 22.08
  • Вторник 23.08
  • Сряда 24.08

  Winbet online е регистрирана търговска марка на „Уин Бет Онлайн“ ЕООД (ЕИК: 203294705), чиято дейност като организатор на хазартни игри онлайн подлежи на регулация от Националната агенция за приходите и е лицензирана съгласно Закона за хазарта със следните лицензи: Удостоверение № 000030-5996 от 29.06.2022 г., отразяващо актуалното състояние на лиценз за организиране на игри в игрално казино, издаден с Решение № 000030-6257 от 29.06.2015 г. на ДКХ; Удостоверение № 000030-1750 от 21.02.2022 г., отразяващо актуалното състояние на лиценз за организиране на залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета, издаден с Решение № 00030-8099 от 22.07.2016 г. на ДКХ и Удостоверение № 000030-1749 от 21.02.2022 г., отразяващо актуалното състояние на лиценз за организиране на залагания върху случайни събития и залагания, свързани с познаване на факти, издаден с Решение № 000030-11140 от 29.09.2017 г. на ДКХ.

  Адрес: България, гр. София п.к. 1799, ж.к. „Младост 2“, ул. „Свети Киприян“, 44 A

  ©2022 Всички права запазени!